Je niet verzetten, niet oordelen en onthechting – de drie aspecten van ware vrijheid

https://byrigi.wordpress.com/2014/12/25/je-niet-verzetten-niet-oordelen-en-onthechting-de-drie-aspecten-van-ware-vrijheid/

Advertisements

Tien redenen waarom mensen weerstand bieden aan verandering

Weerstand tegen verandering kan zich op vele manieren manifesteren. Getreuzel, inertie, sabotage of soms zelfs rebellie.

Rosabeth Moss Kanter heeft de tien meest voorkomende redenen voor weerstand op een rij gezet:

  1. Verlies aan controle. Verandering verstoort het gevoel van autonomie. We doen vaak als eerste een beroep op ons gevoel van zelfbeschikking als we worden geconfronteerd met een (potentiële) verandering. Slimme leiders zorgen ervoor dat mensen die geconfronteerd worden met verandering ruimte hebben voor eigen keuzes en mee kunnen praten over de verandering.
  2. Teveel onzekerheid. Als een verandering voelt als geblinddoekt op een berg lopen, zullen mensen deze afwijzen. Mensen blijven liever ongelukkig dan dat ze het onbekende tegemoet gaan. Om inertie te voorkomen moeten mensen zich een beetje veilig voelen. Tevens moet de verandering gepaard gaan met een inspirerende visie en met duidelijkheid over de te nemen stappen.
  3. Verrassing. Als mensen opeens geconfronteerd worden met beslissingen, zonder tijd om aan het idee te wennen of noodzakelijke maatregelen te nemen, zorgt dat voor weerstand. Het is altijd makkelijker om “Nee” te zeggen in plaats van “Ja”. Het is veel beter mensen voor te bereiden op aankomende veranderingen. Consulteer mensen. Plant alvast zaadjes.
  4. Alles lijkt anders. Verandering zorgt voor wijzigingen, maar hoe gewijzigd is de situatie? Mensen zijn gewoontedieren. Te veel wijzigingen tegelijk maakt mensen oncomfortabel. Het leidt tot verwarring. Leiders moeten het aantal ongerelateerde wijzigingen, die het gevolg zijn van een centrale verandering, beperken. Focus op de belangrijke zaken.
  5. Gezichtsverlies. Per definitie zorgt verandering voor een afscheid van het verleden. Die personen die betrokken waren bij een eerdere verandering zullen zich defensief opstellen. Zeker als de nieuwe verandering een forse koerswijziging betreft zullen personen die verantwoordelijk waren voor eerdere veranderingen zich aangesproken voelen. Zij lijden gezichtsverlies. Leiders kunnen deze personen hun waardigheid laten behouden door de goede dingen uit het verleden te benadrukken. Nu is echter verandering noodzakelijk. De wereld staat immers niet stil.
  6. Zorgen over competenties. Kan ik dat wel? Er is weerstand tegen verandering als het mensen dom laat lijken. Mensen vragen zich af of ze wel de juiste kennis en vaardigheden bezitten om met de verandering om te gaan. Leiders moeten veel investeren in het geruststellen van mensen. Zij moeten veel informatie verstrekken en zorgen voor training, mentoren en coaches.
  7. Meer werk. Verandering gaat gepaard met meer werk. Direct betrokkenen hebben vaak te maken met een overvloed van werk, vooral door onvermijdelijke obstakels die gedurende het veranderingstraject de voortgang belemmeren. Leiders zouden enkele medewerkers volledig vrij moeten maken voor dit veranderingtraject. Daarnaast is het erkennen en belonen van prestaties van belang.
  8. Rimpeleffecten. Verandering zorgt voor beweging, voor rimpelingen die zich uitbreiden. Deze rimpelingen hebben (op den duur) gevolgen voor bijvoorbeeld andere afdelingen en belangrijke klanten. Deze partijen zullen zich verzetten tegen de verandering, omdat ze te maken krijgen met veranderingen waar ze niets mee te maken hadden. Leiders moeten zich afvragen voor wie de verandering allemaal gevolgen heeft. Door tijdig met alle partijen rond de tafel te gaan zitten worden problemen voorkomen.
  9. Ressentimenten uit het verleden. Zolang er niets verandert blijft ressentiment uit. Op het moment dat er iets verandert gaan gevoelens uit het verleden weer meespelen. Leiders moeten die ressentimenten eerst adresseren voordat aan nieuwe uitdagingen wordt begonnen.
  10. Soms is het echt een bedreiging. Er is weerstand tegen verandering omdat het pijn doet. Door bijvoorbeeld het introduceren van nieuwe technologieën kunnen banen of investeringen verloren gaan. Als voorgenomen veranderingen een bedreiging zijn voor medewerkers kan een leider het beste eerlijk, snel en redelijk zijn.

Leiders kunnen niet altijd alle pijn van een verandering wegnemen. Ze kunnen echter wel het ongemak minimaliseren. Het diagnosticeren van de bronnen van weerstand is een eerste stap op weg naar oplossingen. En feedback van medewerkers die weerstand bieden kan behulpzaam zijn bij het verbeteren van het veranderingsproces.

 

Logische niveaus – overtuigingen – identiteit

Niveau

Vragen

zingeving (of spiritualiteit) Waartoe?
Wat is mijn missie?
identiteit Wie?
Wie ben ik?
waarden en overtuigingen Waarom?
Met welke bedoeling?
Wat is belangrijk voor mij?
Waar ben ik bereid tijd, geld en energie in te steken?
vaardigheden Wat kan ik?
Hoe doe ik het?
gedrag Wat?
Wat doe ik?
omgeving Waar?
Wanneer?

Veranderingen op een lager niveau kunnen leiden tot een verandering op een hoger niveau. Veranderingen op een hoger niveau zullen altijd leiden tot veranderingen op een lager niveau.

​Het model gaat ervan uit dat zaken van een niveau doorwerken op de onderliggende niveaus (zowel bekrachtigend als beperkend). Een verandering op het niveau “overtuigingen” resulteert in veranderingen op de 3 onderliggende niveaus, terwijl een verandering op het niveau van “gedrag” alleen resulteert in veranderingen op het niveau “omgeving”.​

Voorbeeld

Als je als overtuiging hebt “ik word niet gewaardeerd” zal dit automatisch zijn weerslag hebben op je vaardigheden, je gedrag en hoe je op je omgeving reageert.

Hoe hoger het niveau waarop de verandering plaatsvindt, des te krachtiger en duurzamer is het effect. Dit model bevestigt de ervaringen dat ongewenst gedrag niet verdwijnt als je alleen de omgeving (andere baan, andere partner, ander huis et cetera) verandert. Na verloop van tijd zal ook in een andere omgeving hetzelfde gedragspatroon weer zichtbaar zijn.​

logische_niveaus

Kessels-Smit:

Overtuigingen:

Overtuigingen
 zijn
 essentiële
 oordelen 
over onszelf,
 anderen 
en 
de
wereld
 om
 ons
 heen.

Overtuigingen
 bepalen
 hoe
 betekenis
 wordt
 gegeven
 aan
 gebeurtenissen,
 en
 ze
 zitten
 in
 de
 kern
 van
 iemands
 motivatie.
 Onze
 overtuigingen
 en
 waarden
 (identiteit)
 zorgen
 voor
 de
 bekrachtiging 
(motivatie 
en
 permissie)
die bepaalde
 vermogens
 en
 gedragingen
 ondersteunen
 of afremmen.
“Ik
 zal
nooit 
succes
 hebben 
omdat
 ik
 nu 
eenmaal
 langzaam
 leer”,
 en
 “Achter 
elk
gedrag
 zit
 een
 positieve
 intentie”,
 zijn
 beide
 weergaven
 van
 overtuigingen.
 Overtuigingen
 uiten
 zich
 in 
een
 herkenbaar
 patroon
 dat
 in
 verschillende
 situaties
 optreedt.
 Belemmerende
 overtuigingen
 kunnen
 verhinderen
 dat
 bestaande
 vermogens
 en
 vaardigheden
 worden 
ingezet.

Overtuigingen
 functioneren
 op
 een
 ander
 niveau
 dan
 gedrag
 en
 waarneming
 en
 ze
 beïnvloeden
 onze
 ervaring
 en
 interpretatie
 van
 de
 werkelijkheid
 door
 onze
 ervaringen
 te
 verbinden
 met
 onze
 waarden (systemen).
 De 
manier
 waar op een
 situatie, 
activiteit 
of 
idee 
past 
(of 
niet
past) 
bij
 de 
overtuigingen 
en 
de
 waarden systemen
 van 
een 
individu
 zal 
bepalen
 hoe 
deze
 wordt 
ervaren 
en
 opgeslagen.

Identiteit:

Op
 identiteitsniveau
 worden 
waarden 
en 
drijfveren benoemd.
 Het
 gaat 
hier
om
 de
 diepere
 persoonlijke
 dimensie
 van
 waaruit
 mensen
 werken
 en
 leven.
 De
 verbinding
 met
 de
 eigen
 kracht
 en
 kern
 staat
 daarbij
 centraal
. Waarden 
en 
overtuigingen 
zijn
 sterk
 verbonden met 
elkaar.

Zo
 is
 de
 overtuiging:
 “mensen
 die
 stelen
 zijn
 slechte
 mensen”
 verbonden
 met
 de
 waarde
 eerlijkheid.
 De
 waarde
 is
 dan
 de
 meetlat,
 en
 de
 overtuiging
 de
 norm
 (het
 streepje)
 op
 de
 meetlat.
 Uit overtuigingen komen dan ook (ver)oordelingen van anderen voort.

Op
 identiteitsniveau
 exploreert
 iemand
 persoonlijke
 zingevingsvragen.
Waarom
 ben 
ik
 hier
 zo
 uitgeblust,
 wat 
is voor 
mij
 de 
moeite
waard,
 waar
bloei 
ik
 van
 op,
 wat
 daagt me 
uit
 en
 waar wil ik voor gaan?

 

 

 

Het leven de baas_Bewust worden van wie we zijn

Bewust worden van wie we zijn

Het verwerven van inzicht in de eigen psychische processen. Wat onbewust is, komt aan het licht.

De hele menselijke groei is een proces van bewustwording van wat onbewust was.

Wanneer we het werk aan onszelf doen, zullen we snel tot de ontdekking komen dat we met het werk dat we buiten onszelf doen geen problemen meer hebben. De activiteiten dienen zich vanzelf aan wanneer we de moeite nemen onszelf te zijn en steeds meer te worden.

Als je als kind de liefde van je moeder niet krijg dan groeit je heel verstandelijk op en er gebeurt niet veel met je emoties.

Het is namelijk zo dat iemand de liefde krijgt pas als hij van zichzelf houdt. Ook dat iemand gerespecteerd wordt, die zichzelf respecteert … dat mensen met iemand rekening houden die met zichzelf rekening houdt.

Mensen kunnen alleen maar houden van de mens die jezelf bent en als je die mens die je bent verstopt, heb je mensen om je heen die niet van je houden.

Men kan alleen houden van iets dat echt is.

De liefde kan je niet verwerven. Je ouders (en alle andere mensen) houden van je of ze houden niet van je.

Er zijn kinderen die moederliefde-veiligheid, geborgenheid, zorgeloosheid- van hun moeder en nog‘moederliefde’-koesteren, warmte geven, beschermen- van hun  vader ervaren. Er zijn ook heel wat kinderen die nooit moeder/vaderliefde ervaren. Kind leert overleven en eigen weg naar bewustworden zoeken. Moederliefde of sexualiteit betekent; de aarde totaal en vanuit passie ervaren. Pas wanneer iemand dat doet is hij in staat om te leven en meer bewustzijn te komen; ‘een ander mens te worden’, te transformeren. Ofwel; de eerste stap naar leven, naar bewustzijn is genieten, is sensualiteit.

Echte ontspanning (sex) leidt niet tot een vlucht, maar tot een toename aan geestkracht, aan lichaamskracht, aan ‘het zien zitten’.

Echte ontspanning leidt tot: Dit ben ik en het doet er niet toe of ik angsten heb, samen komen wij erdoorheen, want we hebben elkaar. Om tot deze vorm van ontspanning te komen, heb je iemand nodig die je gelijke is.

Karakter

De uitspraak ‘Je karakter is je lot’, kun je opvatten als een soort oordeel en veel mensen zeggen; ‘Ik ben nu eenmaal zo, je moet me maar nemen, zoals ik ben’. Als je zo denkt, vat je je karakter op als iets dat onveranderlijk in jezelf zit.

‘Je karakter is je lot’ wil zeggen; Wat ik binnen me heb, dat zoekt een weg naar buiten. Mijn innerlijk bepaalt welk leven ik heb. Innerlijk kan ik veranderen, dus ik kan ook mijn leven veranderen. Om mijn leven te veranderen, hoef ik alleen mijn karakter maar te veranderen, want ook dat veranderde karakter zoekt een weg naar buiten en maakt voor mij een nieuwe wereld.

Creativiteit

Creativiteit wil zeggen; iets in de wereld neerzetten en laten ontstaan dat echt een uitdrukking is van jouw eigen innerlijk. Of je geliefde weten te bereiken.

Als iemand zich creatief voelt, voelt hij zich vol kracht. Je functioneert als actieve doorgever van energie. Hoe meer je zo een kanaal bent voor het doorgeven van energie, hoe sterker, gezonder, gelukkiger, krachtiger en ‘machtiger’ je wordt.

De verliefdheid gaat niet over in een duurzame liefdevolle relatie, waarin de energie stroomt van de een naar de ander en van de ander naar de een.

Anders de energiestroom stopt, de alchemie van de echte liefde komt niet op gang, men wordt niet krachtiger, gezonder, gelukkiger, ‘machtiger’, neemt niet meer deel aan de sexuele kracht. Dan verdwijnt de creativiteit en de angst slaat opnieuw toe.

Doorgeven van energie geeft meer.

Vasthouden van energie blokkeert.