Home » de Coach

de Coach

Mijn kracht als life-coach;

– authentieke aandacht

– intuïtief en objectief het probleem aanvoelen

– op de cliënt gerichte technieken en methodieken toepassen

– confronterend-provocerend bewust maken van belemmeringen en      (kern)kwaliteiten/capaciteiten

– concreet stappenplan opstellen

Een coach is er niet om je te steunen maar om te zorgen dat je geen steun nodig hebt.

Opdrachtgevers/Werkervaring

• Eigen Kracht Centrale Nederland, Eigen Kracht coördinator, Amsterdam
– Organiseren van familie conferenties
http://www.eigen-kracht.nl
• IOM Internationale Organisatie voor Migratie in Nederland, Het project TRQN voor de Gemeente Novo Sarajevo, Sarajevo Bosnië
Trainer voor trainers en begeleider op het gebied van werkgelegenheid

– Groeps/individuele begeleiding bij solliciteren in sollicitatie centrum

http://www.iom-nederland.nl/

http://www.novosarajevo.ba

• Hrvatska Matica Iseljenika, Croatian Heritage Foundation, Zagreb-Kroatië
Het project: ECO-HERITAGE TASK FORCE, Mentor/supervisor
www.matis.hr
• VluchtelingenWerk Nederland, Landelijk Bureau; afdeling Training & Opleidingl,  Amsterdam

Freelance trainer

http://www.vwnkid.nl/pagina/Trainingen/19/

http://www.pso.nl/en/content/vluchtelingenwerk-nederland-0

http://www.vluchtelingenwerk.nl/

• Stichting VluchtelingenWerk Utrecht,  Utrecht

Coach

– Begeleiding op de specifieke belemmeringen/complicaties

– Het vergroten van de zelfredzaamheid

– Inventariseren en signaleren van psychosociale problemen

Het project Banenoffensief Vluchtelingen Utrecht West

Trajectbegeleider

– Uitvoeren van activerende interviews-kwantitatieve en kwalitatieve gegevens analyse

– Groepsbegeleiding bij solliciteren en ondersteunen in Open Sollicitatie Centrum

http://www.banenoffensiefvluchtelingen.nl/ 

 

Opleidingen

2006-2007  Opleiding tot trainer, Basisvaardigheden voor trainers,

Schouten & Nelissen, Zaltbommel

http://www.sn.nl/sn/sn-international/

2003-2004  Post-HBO coach; Ontwikkeling van mens en organisatie

BGL / Ten Have & Partners, Hoofddorp

http://www.bgl.nl/

2007  Bijscholing Professional support, BeBusiness, Amsterdam

http://www.bebusiness.nl/bebusiness/welkom/

 

 

Advertisements