Regenbogen 2 – Van moment tot moment

2 of Rainbows: Moment To Moment

Deze figuur loopt met lichte stap en blijmoedig over de stenen, maar tegelijkertijd is hij volmaakt in evenwicht en alert. Achter het kolkende, veranderlijke water zien we de omtrekken van gebouwen; op de achtergrond staat kennelijk een stad. De man bevindt zich op het marktplein maar tegelijkertijd erbuiten. Hij houdt zijn evenwicht en kan het van bovenaf bekijken.

• Deze kaart daagt ons uit ons niet langer bezig te houden met gebeurtenissen in een andere tijd en ruimte, maar alert te blijven op wat er in het hier en nu gebeurt. Het leven is een grote oceaan waarin je kunt spelen, mits je al je oordelen, je voorkeuren en je gehechtheid aan de details van je lange-termijnplannen laat varen. Wees open voor wat op je weg komt op het moment dat het komt. En maak je geen zorgen als je struikelt of valt; sta gewoon weer op, sla het stof van je kleren, lach er hartelijk om en ga verder.

Het verleden bestaat niet meer en de toekomst is nog niet gekomen: ze bewegen zich allebei onnodig in een richting die niet bestaat. Het ene heeft ooit bestaan maar bestaat niet meer en het andere is nog niet eens begonnen te bestaan. Het enige juiste dat een mens kan doen is van moment tot moment leven, zijn pijl op het ogenblik richten, altijd hier en nu zijn; waar hij ook is, zijn hele bewustzijn, zijn hele wezen, is betrokken bij de realiteit van hier en de realiteit van nu. Dat is de enige juiste richting. Alleen zo iemand kan de gouden poort binnengaan. Het heden is de gouden poort. Hier-nu is de gouden poort.

…En je kunt alleen in het heden zijn als je niet ambitieus bent–geen prestaties, geen verlangen naar macht, geld, aanzien of zelfs verlichting, want alle ambitie voert je de toekomst in. Alleen een niet-ambitieus mens kan in het heden blijven.

Iemand die in het heden wil leven moet niet denken, maar gewoon kijken en de poort binnengaan. De ervaring komt toch wel, maar ervaring kan niet van tevoren worden beraamd.

Advertisements

Water 10 – Harmonie

10 of Water: Harmony

Geef jezelf nu de kans zachter en ontvankelijker te worden, want er wacht je vlak om de hoek een onuitsprekelijke vreugde. Niemand anders kan je haar aanwijzen en als je haar vindt zul je geen woorden kunnen vinden om anderen erover te vertellen. Maar ze is er wel, diep in je hart, rijp en klaar om ontdekt te worden. Luister naar je hart, doe wat je hart je ingeeft, wat het ook kost: Een toestand van volmaakte eenvoud die je alles kost en niet minder… Eenvoudig-zijn is moeilijk, want eenvoudig-zijn kost je alles wat je hebt. Je moet alles inleveren om eenvoudig te kunnen zijn. Daarom kiest iedereen ervoor complex te zijn en is iedereen vergeten hoe je eenvoudig kunt zijn. Maar alleen een eenvoudig hart klopt samen met God, hand in hand. Alleen een eenvoudig hart zingt in diepe harmonie met God.

Om dat punt te bereiken moet je je hart vinden, het kloppen van je eigen hart, je eigen hartslag.”