Mijn MBTI profiel-persoonlijke code

ENTJ is een extraverte (E) intuïtieve (N) denker (T) en is een oordelaar (J).

Het type ENTJ is uitermate efficiënt, verbeeldingsrijk en vindt altijd een manier om bij het doel te komen.
Algemene sterke punten van het type ENTJ:
Geboren leider
Efficiënt en energiek
Zelfverzekerd en doelgericht
Charismatisch en inspirerend
Algemene valkuilen van het type ENTJ:
Eigenwijs en dominant
Ongeduldig en arrogant
Ongevoelig voor emoties
Hard en meedogenloos
ENTJ mensen zijn geboren critici, ze merken snel onlogische en ineficiente procedures op en voelen en grote drang om die te corrigeren, ze bepalen hun eigen normen en passen die daadkrachtig toe op anderen en op zichzelf, trekken de meningen en handelingen van anderen vaak in twijfel en verwachten dat de anderen zich verdedigen, zodat beide partijen ervan kunnen leren. ENTJ’s bewonderen en zoeken het gezelschap van mensen die tegen hen in durven gaan, voor hun mening uitkomen en overtuigend kunnen argumenteren. hun verbale gedrevenheid, besluitvaardigheid, zelfvertrouwen en drang om andere te leiden, kan een dwingende effect op mensen hebben. ze beslissen soms overhaast, zonder alternatieven in overweging te nemen of andere mogelijkheden te onderzoeken. hun beslissingen krijgen dan een dictatoriaal karakter. ze kunnen kwetsend en verbaal agressief worden.
Uit Davors testresultaten van de MBTI blijkt dat hij extravert en intuïtief is (EN). Hij is dus een actiegerichte vernieuwer. Dit in tegenstelling tot veel van zijn collega’s, die vooral bedachtzame realisten zijn (IS) en dus minder houden van verandering. Misschien zou Davor beter tot zijn recht komen op een plek waar er meer ruimte is voor nieuwe ideeën en waar hij mensen kan begeleiden bij het uitvoeren daarvan. Omdat hij ook een ‘oordelaar’ is, zou hij bij uitstek passen in de teamrol van coach. Hij is namelijk graag bezig met mensen en haalt het beste bij ze naar boven. Hij is ook georganiseerd, waardoor hij niet afdwaalt en dus (bijvoorbeeld) de voortgang van een bijeenkomst kan bewaken. Hij is verder een extraverte (E), intuïtieve (N) persoon die logisch denkt en beslist op basis van oorzak en gevolg analyse (T) en het liefst gestructureerd en snel werkt (J).
Ideale beroep voor een ENTJ -‘persoonlijke code’ is dirigent

MBTI-chart

Advertisements

Mijn kracht als life-coach

– authentieke aandacht

– intuïtief en objectief het probleem aanvoelen

– op de cliënt gerichte technieken en methodieken toepassen

– confronterend-provocerend bewust maken van belemmeringen en      (kern)kwaliteiten/capaciteiten

– concreet stappenplan opstellen

Een coach is er niet om je te steunen maar om te zorgen dat je geen steun nodig hebt.

CV

Naam:                          Davor Gasparac

Adres:                          Nieuwe Amstelstraat 95,

                                       1011 PL  Amsterdam

Mobiel:                       0031 615 96 26 84

E-mail:                        gasparac@gmail.com

Links:                          www.linkedin.com/in/dgasparac

www.byrigi.wordpress.com

Werkervaring
 Eigen Kracht Centrale Nederland, Eigen Kracht coördinator
– Organiseren van familie conferenties
http://www.eigen-kracht.nl
IOM Internationale Organisatie voor Migratie in Nederland, Het project TRQN voor de Gemeente Novo Sarajevo, Sarajevo Bosnië
Trainer voor trainers en begeleider op het gebied van werkgelegenheid

– Groeps/individuele begeleiding bij solliciteren in sollicitatie centrum

http://www.iom-nederland.nl/

http://www.novosarajevo.ba

Hrvatska Matica Iseljenika, Croatian Heritage Foundation, Zagreb-Kroatië
Het project: ECO-HERITAGE TASK FORCE, Mentor/supervisor
www.matis.hr
VluchtelingenWerk Nederland, Landelijk Bureau; afdeling Training & Opleidingl,  Amsterdam

Freelance trainer

http://www.vwnkid.nl/pagina/Trainingen/19/

http://www.pso.nl/en/content/vluchtelingenwerk-nederland-0

http://www.vluchtelingenwerk.nl/

Stichting VluchtelingenWerk Utrecht,  Utrecht

Coach

– Begeleiding op de specifieke belemmeringen/complicaties

– Het vergroten van de zelfredzaamheid

– Inventariseren en signaleren van psychosociale problemen

Het project Banenoffensief Vluchtelingen Utrecht West

Trajectbegeleider

– Onderzoek: samen met een extern bureau uitvoeren van kwantitatieve analyse

De doelgroep: werkzoekende vluchtelingen

– Uitvoeren van activerende interviews-kwantitatieve en kwalitatieve gegevens

analyse

– Groepsbegeleiding bij solliciteren en ondersteunen in Open Sollicitatie     

  Centrum

http://www.banenoffensiefvluchtelingen.nl/ 

Voorlichting geven

– UvA/Humanity in action; Former Refugees and Successful Participation in the Netherlands, Amsterdam  

Delta College, Utrecht,. Gastspreker/ervaringsdeskundige                      

Geologisch Instituut, Tuzla-Bosnië

– Onderzoeker in multidisciplinair projectteam; ondergrondse wateren, grondonderzoek

– Inventarisatie en verwerking van ondergrondgegevens voor informatiebank

– Veldwerk in situ proeven; meettechnische werkzaamheden

– Werken in Cartografisch centrum

Opleidingen

2006-2007           Opleiding tot trainer, Basisvaardigheden voor trainers,

Schouten & Nelissen, Zaltbommel

http://www.sn.nl/sn/sn-international/

2003-2004            Post-HBO coach; Ontwikkeling van mens en organisatie

BGL / Ten Have & Partners, Hoofddorp

http://www.bgl.nl/

1980 – 1986          Doctoraal geologie, Universiteit van Tuzla, Faculteit Geologie (te Bosnië), Diploma erkend in

Nederland; Geologisch ingenieur Ir.

http://www.untz.ba/fakulteti/fia_eng.htm

Cursussen

2013                            Training Omgaan met mensen met een verstandelijke beperking en omgaan met mensen met een        psychiatrisch probleem voor Eigen Kracht coördinatoren, Amsterdam

2012                            Training EK1 voor Eigen Kracht coördinator, Amsterdam

2009                            Training voor theater regisseurs, Brac-Kroatië

2007                            Bijscholing Professional support, BeBusiness, Amsterdam

http://www.bebusiness.nl/bebusiness/welkom/?

2006                           Training Begeleiding & Gespreksvaardigheden,

VluchtelingenWerk Nederland

http://www.vwnkid.nl/pagina/Trainingen/19/

2006                          STUT theater, Utrecht, Opleiding Toneelspelen vaardigheden

http://www.stut.nl/

2005                         Training Omgaan met psychosociale problemen, VluchtelingenWerk Nederland

2005                         Training Interculturele communicatie, VluchtelingenWerk Nederland

Interesses en aanvullende informatie

2013 tot heden Lid van UWV cliëntenraad, Amsterdam

2007 tot heden Lid van de internationale pool,VluchtelingenWerk Nederland, Landelijk Bureau;

afdeling Internationaal,  Amsterdam

2004 tot november 2006 Lid van Personeelsvertegenwoordiging Stichting Vluchtelingenwerk Utrecht,

In bezit van assessment licentie: Profiles International, the Netherlands b.v., Amsterdam

Interesses; Psychologie/NLP, Familie opstellingen/Constellations, Lezen; Tolle, Jung, Goleman, Robbins, Offman

Talen; Kroatisch, Nederlands, Engels