Home » Aanvullende info - de Coach » Mijn MBTI profiel-persoonlijke code

Mijn MBTI profiel-persoonlijke code

ENTJ is een extraverte (E) intuïtieve (N) denker (T) en is een oordelaar (J).

Het type ENTJ is uitermate efficiënt, verbeeldingsrijk en vindt altijd een manier om bij het doel te komen.
Algemene sterke punten van het type ENTJ:
Geboren leider
Efficiënt en energiek
Zelfverzekerd en doelgericht
Charismatisch en inspirerend
Algemene valkuilen van het type ENTJ:
Eigenwijs en dominant
Ongeduldig en arrogant
Ongevoelig voor emoties
Hard en meedogenloos
ENTJ mensen zijn geboren critici, ze merken snel onlogische en ineficiente procedures op en voelen en grote drang om die te corrigeren, ze bepalen hun eigen normen en passen die daadkrachtig toe op anderen en op zichzelf, trekken de meningen en handelingen van anderen vaak in twijfel en verwachten dat de anderen zich verdedigen, zodat beide partijen ervan kunnen leren. ENTJ’s bewonderen en zoeken het gezelschap van mensen die tegen hen in durven gaan, voor hun mening uitkomen en overtuigend kunnen argumenteren. hun verbale gedrevenheid, besluitvaardigheid, zelfvertrouwen en drang om andere te leiden, kan een dwingende effect op mensen hebben. ze beslissen soms overhaast, zonder alternatieven in overweging te nemen of andere mogelijkheden te onderzoeken. hun beslissingen krijgen dan een dictatoriaal karakter. ze kunnen kwetsend en verbaal agressief worden.
Uit Davors testresultaten van de MBTI blijkt dat hij extravert en intuïtief is (EN). Hij is dus een actiegerichte vernieuwer. Dit in tegenstelling tot veel van zijn collega’s, die vooral bedachtzame realisten zijn (IS) en dus minder houden van verandering. Misschien zou Davor beter tot zijn recht komen op een plek waar er meer ruimte is voor nieuwe ideeën en waar hij mensen kan begeleiden bij het uitvoeren daarvan. Omdat hij ook een ‘oordelaar’ is, zou hij bij uitstek passen in de teamrol van coach. Hij is namelijk graag bezig met mensen en haalt het beste bij ze naar boven. Hij is ook georganiseerd, waardoor hij niet afdwaalt en dus (bijvoorbeeld) de voortgang van een bijeenkomst kan bewaken. Hij is verder een extraverte (E), intuïtieve (N) persoon die logisch denkt en beslist op basis van oorzak en gevolg analyse (T) en het liefst gestructureerd en snel werkt (J).
Ideale beroep voor een ENTJ -‘persoonlijke code’ is dirigent

MBTI-chart

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s