Home » Relationships » MBTI; Thinking (T) vs Feeling (F) cor-relatie

MBTI; Thinking (T) vs Feeling (F) cor-relatie

Thinking (T) versus Feeling (F)
T/F: Denken (Thinking) of voelen (Feeling): verwijzen naar onze voorkeuren hoe we beslissingen nemen; maak je beslissingen op basis van logisch, objectief redeneren of op basis van persoonlijke emoties en idealen?
“Thinkers” nemen hun beslissingen op een rationele, logische, onpartijdige manier, gebaseerd op wat zij geloven wat eerlijk en correct is. Zoekt kvalitatief beste oplossing. Objectieve criteria.
“Feelers” nemen hun beslissingen op individuele basis, op een subjectieve manier op wat zij geloven goed is binnen hun peroonlijke overtuigingen en eigen waarde systeem. Concentreert zich op harmonie. Subjectieve criteria.
Een ieder heeft de capaciteiten om op beide manieren beslissingen te nemen, maar de meeste van ons vertrouwen meer op één van de twee voorkeuren.

Thinking (T)
Analytisch, logisch, onpersoonlijk
Vragend
Kritisch
Zoeken naar waarheid, gerechtigheid
Rechtvaardigheid en eerlijkheid
Eerlijk en direct
Bedachtzaam
Doen wat juist is
Overwegen wat eerlijk en rechtvaardig is
Oorzaak en gevolg
Objectieve criteria
Standvastig
Principes
Systematische conclusies

Feeling (F)
Empathie, sympathiek
Meegaand
Aanvardend
Streven naar harmonie, overeenstemming
Diplomatiek
Gevoelig
Behagen anderen
Overwegen menselijke waarden en motieven
Omgeving en overweging
Subjectieve criteria
Flexibel
Emotionele overtuigingen

MBTI Manual Statistieken
Thinking (T)
56,5% mannen 24,5% vrouwen 40,2% totaal
Feeling (F)
43,5% mannen 75,5% vrouwen 59,9% totaal

T vs F

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s