Home » Executive coaching » MBTI typisatie

MBTI typisatie

De MBTI helpt je sterke punten te indentificeren. Briggs-Meyer waren waarnemers en bestudeerden de theorie van Jung. Na 50 jaar is de huidige MBTI veruit het meest gebruikte instrument ter wereld voor het begrijpen van persoonlijkheidsverschillen. De MBTI duidt de verschillen tussen mensen aan. Deze verschillen worden gemeten op vier gebieden:
E/I: Extraversie of introversie: Ben je vooral gericht op de buitenwereld of op je eigen gedachtewereld?
S/N: Observatie (Sensing) of intuïtie (iNtuition): Heb je vooral interesse in de feiten (realist) of ben je vooral geboeid door wat mogelijk is (vernieuwer)?
T/F: Denken (Thinking) of voelen (Feeling): Maak je beslissingen op basis van logisch, objectief redeneren of op basis van persoonlijke emoties en idealen?
J/P: Oordelen (Judging) of waarneming (Perceiving): Leef je het liefst gestructureerd en georganiseerd of juist spontaan en flexibel?
Waar haal je energie uit?
Extraversion (E)- Introversion (I)

Hoe kijk je naar de wereld, hoe neem je informatie tot je?
Sensing (S) – Intuition (N)

Hoe neem je het liefst beslissingen?
Thinking (T) – Feeling (F)

Hoe organiseer jij je leven-leefstijl?
Judging (J) – Perceiving (P)
* Alle types zijn waardevol. Er zijn geen goede of slechte types, of ongezonde en gezonde profielen.
Om een voorbeeld te geven van hoe de losse kenmerken samen een persoonlijkheidstype vormen, volgt hier een vereenvoudigd schema met twee kenmerken: extraversie/introversie (E of I) en waarneming/intuïtie (S of N).
IS: bedachtzame realist
IN: bedachtzame vernieuwer
ES: actiegerichte realist
EN: actiegerichte vernieuwer

mbtidichotomies

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s