Home » Models » De 8 ingrediënten van succesvolle verandering

De 8 ingrediënten van succesvolle verandering

Het model is gebaseerd op onderzoek naar de strategie van succesvolle verandering. Uit dit onderzoek (van cognitief psycholoog Michael Hall) blijkt dat er 8 aspecten te herkennen zijn die eveneens naar voren komen als fasen binnen het veranderingsproces.

8 ingrediënten van succesvolle verandering

1.Ergens weg van willen, iets willen vermijden

2.Ergens naartoe willen, iets willen bereiken

3.Inzicht in de gedachten, gevoelens, overtuigingen etc. die het ongewenste gedrag sturen

4.Het besluit nemen te veranderen

5.Nieuwe, effectieve gedachten, gevoelens, overtuigingen etc. creëren (een nieuwe inner game)

6.Nieuw, effectief gedrag ontwikkelen en dit gedrag uitvoeren (een nieuwe outer game)

7.De behaalde verandering erkennen en waarderen

8.De nieuwe strategie kritisch bekijken en testen om deze te verbeteren

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s