Home » Coaching/Werkwijze » Coachingstraject

Coachingstraject

Het coachingstraject is een traject dat, in overleg met de te coachen persoon, wordt afgestemd op de individuele problematiek.

In het kennismakingsgesprek worden vraag en aanbod op elkaar afgestemd.

De gecoachte stelt samen met de coach persoonlijke leerdoelen op. Deze leerdoelen zullen de leidraad vormen voor het coachingstraject.

Mogelijke leerdoelen;

* Visie van eigen ontwikkeling

* Inzicht in belemmeringen die persoonlijke groei stagneren

* Helder en compleet inzicht in eigen kwaliteiten en je grootste talenten;

– in welke dingen ben je beter dan anderen, zonder dat het je moeite kost?

– hoe zorg je dat anderen dat te weten komen?

Van de gecoachte wordt verwacht dat hij gemotiveerd is en bereid is om naar zichzelf te kijken en daarvan te leren. De gecoachte neemt niet alles zwaar op.

De eerste gesprekken worden grotendeels gebruikt voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie en voor het verder in kaart brengen van de problematiek.

Daaraan wordt in de bijeenkomsten gewerkt. De frequentie en tijdsduur van deze bijeenkomsten worden in onderling overleg op elkaar afgestemd maar gemiddeld duurt een traject twaalf weken of zes sessies, waarna een evaluatie volgt om te besluiten door te gaan of te stoppen.

Verworven zelfkennis helpt de gecoachte het ongemak/de blokkade(s) weg te werken.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s