Mijn rol als coach

Ik ben Davor Gasparac (1960), al jarenlang actief als internationaal lifecoach.

Mijn ambitie is om mensen te begeleiden of te trainen op het gebied van persoonlijke groei en ontwikkeling, waar bewustwording van eigen (kern)kwaliteiten, normen en waarden  en overtuigingen essentieel zijn. Ik wil mensen boeien, prikkelen en zorgen dat ze geëmotioneerd raken. Door eigen levenservaring en levensvreugde kan ik mensen goed enthousiasmeren. Als mens en als coach ben ik open, eerlijk en direct. Ik sta open voor de gedachten, ideeën en gevoelens van de ander en ik heb oog voor individualiteit.

Mijn rol als coach

Ik als coach concentreer me op de toekomst. Terwijl een therapeut naar het verleden kijkt.

Geloof in de toekomst – en het delen van dat geloof met anderen – is voor mij een absolute voorwaarde voor goede coaching.

Ik ben ervan overtuigd dat mensen door coaching succesvoller, gezonder en gelukkiger zullen worden.

Ik coach bij voorkeur mensen die willen en kunnen veranderen. Dat doe ik met passie en humor.

Bij het coachen is de wisselwerking tussen twee mensen van belang, omdat het een heel persoonlijke vorm van begeleiding betreft. Wat de doelstelling van de cliënt ook is,  ik kijk altijd naar het hele plaatje. Mijn aanpak is gericht op de samenhang tussen het fysieke-, sociale-,  emotionele-, spirituele- en mentale vlak, waarbij de leefstijl niet uit het oog wordt verloren .

Er wordt op vier dimensies gecoacht en de resultaten voor de cliënt zijn diepgaand en blijvend. De cliënt neemt zelf verantwoordelijkheid voor zijn leven.

Ik begin met een intake waarin de wensen, behoeften en de (werk)situatie van de cliënt aan de orde komen. Tijdens het intakegesprek bepaal ik de duur van het traject, de mogelijkheden en de beperkingen. Ik neem de tijd om te luisteren en probeer te ontdekken wat er achter het verhaal speelt (coachvraag/hulpvraaganalyse; probleem achter probleem).

Coachen betekent veranderen. Het is een proces. Voor een veranderingsproces is een sfeer van vertrouwen nodig. Het betekent dat ik jou onvoorwaardelijk accepteer zoals je bent. Pas als dit vertrouwen er is kan ik verdiepende vragen stellen. Dit kan confronterend zijn.

Ik toon mijn karakter door die vragen te stellen die anderen misschien niet stellen. Jij toont karakter door diep te willen gaan. Op die manier wordt beweging gecreëerd en kunnen we samen aan de verandering beginnen.

Ik vraag door naar wensen, kwaliteiten, hindernissen etc. Ik onderzoek mogelijkheden. Ik neem scherp waar en ik analyseer. Vervolgens stel ik een aanpak voor. Ik bewaak het proces vanaf intakegesprek tot het eind van het traject. Door mijn feedback krijg je inzicht in eigen capaciteiten en een helder en haalbaar doel geformuleerd. Samen met jou ga ik strategie bepalen en omzetten in stappen om specifieke doelen te bereiken.

coaching session VIDEO:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s